دفتر مرکزی : ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - انتهای کوی صنعتی ایویکو -  نبش کوچه نه

تلفن تماس : 04432379350     همراه :  09143453094مهندس صدیقی

طراحی و پشتیبانی توسط آذرنت

 

Copyright 2006-2018 Payaelectric.com. All rights reserved