بسته بندی دوی پک

 

بسته بندی آبمیوه پاکتی دوی پک یکی از قدیمی ترین روشهای بسته بندی آبمیوه میباشد که بلحاظ اقتصادی بودن و تولید فیلم آن در کشور مورد توجه بسیاری از کارخانجات   قرار گرفته است.

بلحاظ عدم پایداری کیفی فیلمهای تولیدی ناشی از تغییر کیفیت پلی اتیلن مصرفی در تولید و لمیناسیون فیلم و همچنین عدم آشنائی کافی تولید کنندگان آبمیوه با فویلهای مصرفی و تنظیم نامتناسب    دمای دوخت و جایگیری فکهای ماشین و اساسا" نبود راهکاری مناسب تولید کنندگان ازمعضل نشتی پاکتهای آبمیوه بشدت رنج میبرند .در راستای حل این مشکلات سازنده با توجه به تجارب خود درساخت ماشین آلات صنایع غذائی نسبت به طراحی و ساخت تستر پاکتهای دوی پک اقدام نموده است.

پاکتهای مختلفی اعم از خارجی و ایرانی با دستگاه تست گردیده و نتایج بسیار جالبی بدست آمده است.

نحوه کار دستگاه به این گونه است که پاکت دوی پک بین دو فک دستگاه قرار گرفته و تحت فشار باد کنترل شده به مدت زمان مشخصی با توجه به حجم پاکت (280 -200 سی سی) قرار میگیرد.

در موارد قابل توجهی فویلهای با کیفیت مرغوب خارجی تماما" در تست مردود گردید که با توجه به نتایج بدست آمده از تستر مشخص گردید بعلت عدم تنظیمات مناسب ماشین بسته بندی که با مشاهدات عادی مشخص نمیگشت پاکتها مردود گردید که پس رفع عیوب و تنظیم مجدد مشاهده گردید ماشین با فویلهای ایرانی و خارجی به راحتی کار کرده و تمامی پاکتهای تست شده مورد قبول واقع گردیدند.

مضافا" دستگاه تستر مجهزبه تست الکترولیت بوده که جهت بررسی سوراخهای ریز احتمالی که با مشاهده عینی قابل تشخیص نیست میباشد.

با توجه به موارد ذکر شده بهره مندی از دستگاه تستر برای تولید کنندگان آبمیوه و همچنین تولید کنندگان فویل دوی پک پیشنهاد میگردد.

 

 

مطالب مرتبط:

تصاویر تستر ساخت پایا افزار کلیک کنید

مشاوره و نحوه خرید دستگاه تستر دوی پک